10. ročník (2010)

Pravidla jsou shodná se standardními volejbalovými pravidly vyjma následujících ustanovení:

1) šktnutí míče o pásku při podání se počítá jako chyba
2) podání se nesmí přijímat prsty, další míče již ano
3) blok se počítá jako úder
4) přes pásku se nesmí hrát prsty
5) hráč nesmí hrát na straně soupeře
6) hraje se na dva sety do 15 bodů
7) 15 bodem končí set

Hraje se ve dvou skupinách. Pořadí v nich pak určí pořadí zápasů do vyřazovacího pavouka. V případě rovnosti bodů družstev ve skupině rozhoduje celkové skóre vzájemného zápasu, popř. celkové skóre všech odehraných zápasů a poté los.

O celkovém pořadí rozhodují od 1 do 4 místa výsledky finálového zápasu a utkání o 3 místo a od 5 do posledního místa pak výsledky ve skupině:

1)počet bodů v základní skupině a pavouku
2)celkové skóre všech zápasů
3)los

V případě časové tísně budou počet hraných setů nebo počet bodů v setu upraven.
Po ukončení zápasu vítězné družstvo píská následující utkání a jeho výsledek zapíše do tabulky. Poražení v případě potřeby upraví hřiště.

Poznámka:
Diváci turnaje jsou si povinni, pokud to po nich bude vyžadováno, zaplatit vstupné na koupaliště. Totéž platí i pro rodinné příslušníky hráčů.


Poet hranch set: 2

Hraje se do 15 bod, posledn set do 11 bod. Za vhru drustvo zsk 2 a za remzu 1 bod.

Poet drustev je omezen na 10.